Successió de l’empresa i protocol familiar

És important planificar, fiscal i jurídicament, la successió a l’empresa familiar? Què és exactament el protocol familiar i quin és el seu contingut? Com es regula la relació entre familiars, patrimoni i empresa? Quin model de comunicació de dades podem adoptar entre empresa i família. COMPLIMENT NORMATIU (COMPLIANCE) – REFORMA DEL CODI PENAL LLEI 1/2015 […]

Planificació de la successió i protocol per a empreses familiars

Les empreses familiars configuren una part molt important del teixit econòmic de Catalunya. Moltes empreses i famílies continuen durant anys de manera satisfactòria el projecte empresarial, d’altres, no. Tenim com a objectiu principal aportar la seva experiència per facilitar la continuïtat i manteniment de l’empresa familiar. Planificar la successió, redactar els documents adequats, optimitzar la […]

AEEG Girona

#empreses i #empresaris gironins a TvGirona Secció de converses amb empresàries de la mà de Silvia Aranda | Consulting Girona amb @susanna_cane_economista