SUSANNA CANE SLU & CONSULTORS
Des de 1992

El camí iniciat ja fa vint-i-vuit anys en el món de l’assessorament i consultoria empresarial, oferint un servei integral a empreses i particulars en la gestió i professionalització dels seus negocis, ens ha donat experiència en el món de l’empresa a la qual acompanyem amb la formació continuada que requereix aquesta professió, i poder fer front a les necessitats de l’empresa en cada una de les seves àrees. Un equip de professionals d’Economistes, Advocats, Auditors i Tècnics especialitzats que té com a objectiu oferir la millor solució al client amb responsabilitat, compromís, ètica professional i confiança amb el sistema de treball personalitzat.

L’Assessoria Fiscal ha evolucionat cap a la Consultoria Empresarial per donar cobertura a les necessitats de les Empreses, autònoms i particulars, a un nivell d’exigència que requereix formació constant i especifica per donar el suport professional i especialitzat per poder presentar-se amb garanties davant l’Administració i l’Agència Tributària on la capacitat d’informació requereix un nivell d’exigència molt elevat, fet que ha ajudat als emprenedors a valorar la nostra feina i formar equip amb els professionals per consolidar les empreses i garantir la seva continuïtat optimitzant recursos i resultats molt necessaris per fer front a les situacions cícliques de les economies.

Els darrers anys ens hem especialitzat en tres àrees que són d’especial interès quan vius l’empresa des de dins de l’organització i funcionament, i la casuística en cada cas que cal desenvolupar.

La primera és la SUCCESSIO DE L’EMPRESA FAMILIAR i el PROTOCOL FAMILIAR com a eina que recull el conjunt de documents que regulen el procés de successió de l’empresa familiar, i que té per finalitat assolir i assegurar la continuïtat de l’empresa en el relleu generacional, facilitant-ne la governabilitat i la preservació del patrimoni familiar. Aquest conjunt de documents afecta directament a l’empresari, als socis de l’empresa, als estatuts i pactes d’accionistes, a les capitulacions matrimonials, als testaments i pactes successoris, a les relacions laborals entre família i empresa, i a les relacions mercantils entre família i empresa. És un exercici de reflexió i discussió que han de dur a terme tots els accionistes i futurs accionistes de l’empresa familiar, per arribar al consens en les decisions a prendre, i que suposaran un compromís que s’assumirà amb la redacció del Protocol, sense perdre de vista la perspectiva jurídica, tributària i fiscal amb el cost que poden representar algunes operacions, així com la part emocional imprescindible per arribar als acords. En col·laboració amb BUFETE GAMBERO.

La Segona, arran de la recent modificació del Codi Penal (Llei Orgànica 1/2015 de 30 de mars) que possibilita que les persones jurídiques puguin ser penalment responsables dels delictes que hagin comès els seus directius o empleats, a no ser que puguin acreditar amb la implantació d’un Sistema de Gestió de Compliance (Compliment Normatiu en les seves organitzacions, i han pres les mesures necessàries per evitar que es produeixin conductes inadequades. L’objectiu de la Implantació del Sistema de Compliance, és identificar els riscos penals en l’organització de l’empresa, per tal de disminuir o evitar les possibles sancions administratives, les responsabilitats civils amb tercers, o fins i tot la imputació penal. A partir de l’anàlisi de la companyia, s’identifiquen els riscos, i es defineixen les mesures i controls interns que l’empresa necessita implementa o modificar per millorar la prevenció i minimitzar els riscos.

La tercera l’aprovació de la Llei 25/2015 de 28 de juliol “LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT”, o també coneguda com “EL PERDO DELS DEUTES “, com a solució definitiva a les persones sobre endeutades arran de la crisi. Aquesta llei dóna la possibilitat als particulars de bona fe, d’alliberar-se dels seus deutes i començar de nou. L’objectiu d’aquesta llei és que els particulars, autònoms o emprenedors no es quedin estancats en els seus deutes i situacions financeres desfavorables, i tinguin un mecanisme legal per reduir o eliminar el deute al qual no poden fer front a causa de motius personals o empresarials. Per acollir-se cal complir alguns requisits com no tenir deutes de més de 5 milions d’euros, que en els darrers deu anys no tingui sentències condemnades al deutor per delictes contra la Hisenda Pública, la Seguretat Social o drets als treballadors, haver intentat un acord extrajudicial de pagaments i que en els darrers 5 anus no hagi presentat concurs de creditors ni acord de refinançament. Si complim els requisits, a continuació hem de fer una sèrie de passos i molt resumits són intentar arribar a un acord Extrajudicial, negociació i proposta de pagament, i si no hi ha acord, presentació de concurs i el final del procediment amb l’objectiu del PERDÓ DELS DEUTES de manera definitiva. En col·laboració firma AST ASSESSORS SL

FORMACIÓ

EXPERIÈNCIA

Descarrega el CV de Susanna Cané