AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. INFORMACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades que identifiquen al titular d’aquesta pàgina web:

Web:http://susannacane.com/
Titular:SUSANNA CANÉ S.L. (en endavant SUSANNA CANÉ)
Domicili:C/ Vermell nº 61, entresol A, 17252, Sant Antoni de Calonge.
C.I.F:B17433475
Telèfon:+34 722 873 961
Correu electrònic:sc@susannacane.com
 1. LES CONDICIONS D’ ACCÉS i ÚS EN LA NOSTRA PÀGINA WEB.

Qualsevol persona que accedeixi a la nostra pàgina web http://susannacane.com/, tindrà la consideració d’Usuari. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la nostra pàgina web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la nost5ra pàgina web i els serveis que oferim en la mateixa suposarà la seva l’acceptació, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la nostra pàgina.

 1. LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de la SUSANNA CANÉ o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per la SUSANNA CANÉ o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 1. LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

La SUSANNA CANÉ es compromet a protegir la privacitat del seus usuaris que accedeixin a aquest a la seva pàgina web. La utilització del web i/ qualsevol dels serveis oferts per la SUSANNA CANÉ , implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Avís Legal i Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Per favor tingui en compte que encara que pugui haver-hi enllaços del nostre web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigit. La SUSANNA CANÉ no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’ aquests lloc web.

 1. QÜESTIONS SOBRE LA PRIVACITAT.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

SUSANNA CANÉ S.L , les dades del nostre despatx es troben en l’encapçalament d’aquest avís legal.

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis d’assessorament i consulta empresarial .
 • Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les novetats laborals, tributàries, comptables, compliance.
 • ¿Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació sobre els mateixos.

 • ¿ Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 • La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.
 • (Menors de 14 anys) Se entendrà que la informació enviada per menors de 16 anys ho ha sigut pel consentiment dels seus representants legals. De no ser així el/la representant legal ho ha de fer saber en quant sigui possible.
 • ¿ A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.
 • ¿ Com pot exercir els seus drets?

Podrà exercir els seus dret d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, informació, supressió, cancel·lació i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Vostè haurà d’enviar-nos un escrit adjuntant una còpia del vostre DNI/NIE/Passaport i indicant l’exercici del dret que col exercir, a la SUSANNA CANÉ S.L. , situat a C/ Vermell nº 61, entresol A, 17252, Sant Antoni de Calonge (Girona) o a través del nostre correu electrònic sc@susannacane.com .

 • ¿ Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat a través dels formularis de contacte que hi apareix en la nostra pàgina web. El client es qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat i respondre les consultes on-line que ens pugueu formular.

 • ¿ Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter personals que identifiquen al client.
 • Adreces postals del client.
 • El correus electrònic del client.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Com a usuari i interessat/da a continuació li expliquem la finalitat del tractament de les seves dades, que es dura a terme per la SUSANNA CANÉ com a Responsable del seu tractament. Les finalitats són les següents:

 • LA GESTIÓ DELS NOSTRES CLIENTS: per a poder donar un servei òptim i una correcta atenció en els nostres serveis d’assessorament i consulta empresarial . Les dades que vostè ens hagi proporcionat seran conservades mentre es mantingui la relació de prestació de serveis o durant els anys que sigui necessàries per complir amb les obligacions legals .
 • GESTIÓ DELS PRESSUPOSTOS: per poder facturar els nostres serveis. Les dades proporciones es conservaran mentre el client/a no sol·liciti el cessament d’aquest tractament.
 • GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: per poder enviar a Clients/es els quals tinguin interès de rebre informació relacionada amb els nostres serveis d’assessorament i consulta empresarial. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre el client/a no sol·liciti el cessament del seu tractament. Aquestes dades prèviament han estat captades amb el previ consentiment exprés del client/a.
 • LA SEL·LECCIÓ DE PERSONAL LABORAL: Poder gestionar tots aquells currículums que puguem rebre a través del nostre correu electrònic sc@susannacane.com . Les dades es conservaran fins a l’adjudicació del lloc de treball o fins que s’exerceixi el dret de cancel·lació sobre el tractament (aquest termini no pot ser superior a un any). En qualsevol moment el candidat es pot oposar o limitar al tractament de les seves dades.
 • ARXIUS MULTIMÉDIA: en els diferents esdeveniment literaris que pugui realitzar la SUSANNA CANÉ es possible que es realitzi vídeos/imatges de l’esdeveniment per la difusió de l’activitat. Les dades es conservaran mentre tingui la finalitat de donar rellevància a la difusió de l’activitat o esdeveniment, o fins que es realitzi la cancel·lació de la mateixa .
 • MAILING D’INFORMACIÓ: Si vostè es client/a, i prèviament de prèviament ens ha donat el seu consentiment exprés, podrà rebre de forma periòdica informació sobre les diverses novetat legislatives de caràcter laboral, tributari, comptable o relacionada amb el Compliance.
 1. ¿QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM EN LA NOSTRA PÀGINA?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
 1. LA CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

La SUSANNA CANÉ actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que apareix en la seva pàgina web estigui actualitzada en tot moment. Ens reservem el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. SUSANNA CANÉ tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos d’altres pàgines en web, indicades en la nostra pàgina web.

 1. LA POLÍTICA D’ INFORMACIÓ I LA PUBLICITAT COMERCIAL.

La SUSANNA CANÉ es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la nostra pàgina web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. La SUSANNA CANÉ , com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

La SUSANNA CANÉ es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals i sense haver obtingut prèviament el consentiment exprés del nostre client, d’acord al que estableix els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï al client sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el client i el nostre despatx de SUSANNA CANÉ , així com l’acompliment de les tasques d’informació, enviar material sobre novetats legislatives de caràcter laboral, tributari, comptable o relacionada amb el Compliance.

 1. CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’ aquest pàgina web implica l’acceptació plena dels termes del present en aquest avis legal. El present avis Legal i totes las relaciones que s’estableixin entre la SUSANNA CANÉ i l’usuari/ alumne de la nostra pàgina web i els seus serveis que ofereixen en la mateixa, es regiran a través de l’establert en la legislació espanyola.

– Última revisió: novembre de 2021.