20150219GTRES-FOTOSx1920-17

Planificació de la successió i protocol per a empreses familiars

Les empreses familiars configuren una part molt important del teixit econòmic de Catalunya.

Moltes empreses i famílies continuen durant anys de manera satisfactòria el projecte empresarial, d’altres, no.

Tenim com a objectiu principal aportar la seva experiència per facilitar la continuïtat i manteniment de l’empresa familiar.

Planificar la successió, redactar els documents adequats, optimitzar la fiscalitat,
garantir la continuïtat, fa que entitats financeres, proveïdors i clients ens percebin com una empresa amb futur, amb vocació de permanència i estabilitat.

La nostra activitat es desenvolupa en les següents àrees d’activitat:

► La successió. Testaments i documents complementaris.
► La transició generacional.
► Documents i Pactes d’accionistes, Capitulacions Matrimonials. Estatuts.
► El lideratge, sol o compartit, de la generació entrant.
► Les condicions d’incorporació de familiars i no familiars.
► La professionalització del negoci, tant pel que fa a la gestió, com a les persones.
► El bon ús I planificació dels òrgans de govern.
► Planificació fiscal de la successió o transmissió de les empreses familiars.