SUSANNA CANE SLU & CONSULTORS
01-09-1992 – 2020

El camí iniciat ja fa 28 anys en el mon de l’assessorament i consultoria empresarial, oferint un servei integral a empreses i particulars en la gestió i professionalització dels seus negocis, ens ha donat experiència en el mon de la empresa a la que acompanyem amb la formació continuada que requereix aquesta professió, i poder fer front a les necessitats de la empresa en cada una de les seves àrees. Un equip de professionals d’ Economistes, Advocats, Auditors i Tècnics especialitzats que té com objectiu oferir la millor solució al client amb responsabilitat, compromís, ètica professional i confiança amb el sistema de treball personalitzat.

L’Assessoria Fiscal ha evolucionat cap a la Consultoria Empresarial per donar cobertura a les necessitats de les Empreses, autònoms i particulars, a un nivell d’exigència que requereix formació constant i especifica per donar el suport professional i especialitzat per poder presentar-se amb garanties davant l’Administració i l’Agencia Tributària on la capacitat d’informació requereix un nivell d’exigència molt elevat, fet que ha ajudat als emprenedors a valorar la nostra feina i formar equip amb els professionals per consolidar les empreses i garantir la seva continuïtat optimitzant recursos i resultats molt necessaris per fer front a les situacions cícliques de les economies.

Els darrers anys ens hem especialitzat en tres àrees que son d’especial interès quan vius la empresa des dins de la organització i funcionament, i la casuística en cada cas que cal desenvolupar.

La primera es la SUCCESSIO DE L’EMPRESA FAMILIAR i el PROTOCOL FAMILIAR com a eina que recull el conjunt de documents que regulen el procés de successió de l’empresa familiar, i que te per finalitat assolir i assegurar la continuïtat de l’empresa en el relleu generacional , facilitant-ne la governabilitat i la preservació del patrimoni familiar. Aquest conjunt de documents afecta directament a l’empresari, als socis de l’empresa, als estatuts i pactes d’accionistes, a les capitulacions matrimonials, als testaments i pactes successoris, a les relacions laborals entre família i empresa, i a les relacions mercantils entre família i empresa. Es un exercici de reflexió i discussió que han de dur a terme totes els accionistes i futurs accionistes de l’empresa familiar, per arribar al consens en les decisions a prendre, i que suposaran un compromís que s’assumirà amb la redacció del Protocol, sense perdre de vista la perspectiva jurídica, tributaria i fiscal amb el cost que poden representar algunes operacions, així com la part emocional imprescindible per arribar als acords. En col·laboració amb BUFETE GAMBERO.

La Segona, arrel de la recent modificació del Codi Penal (Llei Orgànica 1/2015 de 30 de mars) que possibilita que les persones jurídiques puguin ser penalment responsables dels delictes que hagin comès els seus directius o empleats, a no ser que puguin acreditar amb la implantació d’un Sistema de Gestió de Compliance (Compliment Normatiu en les seves organitzacions, i han pres les mesures necessàries per evitar que es produeixin conductes inadequades. L’objectiu de la Implantació del Sistema de Compliance, es identificar els riscos penals en la organització de la empresa, per tal de disminuir o evitar les possibles sancions administratives, les responsabilitats civils amb tercers, o fins i tot la imputació penal. A partir de l’anàlisi de la companyia, s’identifiquen els riscos, i es defineixen les mesures i controls interns que la empresa necessita implementa o modificar per millorar la prevenció i minimitzar els riscos. En col·laboració firma LAWYERS & COMPLIANCE

La tercera la aprovació de la Llei 25/2015 de 28 de juliol “LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT”, o també coneguda com “EL PERDO DELS DEUTES “, com a solució definitiva a les persones sobre endeutades arrel de la crisi. Aquesta llei dona la possibilitat als particulars de bona fe, d’alliberar-se dels seus deutes i començar de nou. L’objectiu d’aquesta llei es que els particulars, autònoms o emprenedors no es quedin estancats en els seus deutes i situacions financeres desfavorables, i tinguin un mecanisme legal per reduir o eliminar el deute al que no poden fer front a causa de motius personals o empresarials. Per acollir-se cal complir alguns requisits com no tenir deutes de més de 5 milions d’euros, que en els darrer deu anys no tingui sentències condemnat al deutor per delictes contra la Hisenda Pública, la Seguretat Social o drets als treballadors, haver intentat un acord extrajudicial de pagaments i que en els darrers 5 anus no hagi presentat concurs de creditors ni acord de refinançament. Si complim els requisits, a continuació hem de fer una sèrie de passos i molt resumits son intentar arribar a un acord Extrajudicial, negociació i proposta de pagament, i si no hi ha acord, presentació concurs i el final del procediment amb l’objectiu del PERDO DELS DEUTES de manera definitiva. En col·laboració firma AST ASSESSORS SL.

FORMACIÓ

EXPERIÈNCIA